JIT Amersfoort (Jeugd Interventie Team)

JIT (Jeugd Interventie Team)

Het JIT zet zich in om jongeren van 14 tot 27 jaar uit Amersfoort die problemen hebben op meerdere levensgebieden en de aansluiting met de hulpverlening nog niet kunnen maken op te zoeken. Om vervolgens de aansluiting wel te laten plaatsvinden.

De trajecten zijn zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Het JIT werkt met een fflexibele agenda, waardoor er binnen twee werkdagen een ontmoeting mogelijk is. Het team is niet gebonden aan een vaste locatie en biedt hulp op maat. Het JIT kan, los van een beschikking, meerdere interventies inzetten om jongeren te motiveren en samen te werken aan meer toekomstperspectief.

Interventies

  • Je kunt bij het JIT terecht voor vragen en advies over de sociale kaart en hoe laagdrempelig contact te leggen met jongeren waar je zorgen over hebt.
  • Ook kan het JIT hulp bieden bij het in kaart brengen van een systeem of een bepaalde groep waar zorgen over zijn door middel van veldwerk, zodat er preventief hulp kan worden ingezet.
  • De begeleidingstrajecten bestaan uit intensieve praktische ondersteuning, waarin regie geboden kan worden. De vraag van de jongere staat hierin centraal. Het JIT benut het eigen netwerk van de jongere zoveel als mogelijk.
  • Wanneer er ernstige zorgen zijn om een jongere kunnen er crisisinterventies worden ingezet. Wanneer een jongere nog geen hulpvraag stelt dan zal het JIT investeren in het contact leggen met de jongere en waar nodig bemoeizorg bieden.
  • Het JIT investeert ook in de duurzaamheid van trajecten. Wanneer een jongere is overgedragen naar een andere organisatie zal het JIT een warme overdracht verzorgen. Op verzoek van de organisatie of jongere kan het JIT langer betrokken blijven en is inzetbaar om vroegtijdig uitval te beperken.
  • Het JIT organiseert het Actieoverleg waarin hulpverlening aan dak- en thuisloze jongeren wordt georganiseerd en is deelnemer bij Persoons-gerichte Aanpak van de Gemeente Amersfoort.

Privacy

Binnen het JIT houden we rekening met uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij hanteren wij de ‘Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg’

Het team

In het JIT zitten medewerkers van Indebuurt033, Jellinek, Leger des Heils, EFM Support Team en Kwintes. We werken in opdracht van de Gemeente Amersfoort.

Aanmelden

Wil jij jezelf of iemand aanmelden?
Mail: info@jitamersfoort.nl
Telefoon: 06 – 250 147 86
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 16.00 uur

Deelnemende partijen

Jellinek
Kwintes