icoon Team Bas en het JIT

U bent inwoner van Amersfoort en hebt problemen op meerdere gebieden. Het kan zijn dat u geen dak boven uw hoofd heeft, of u leeft op straat, heeft een slechte gezondheid, voelt zich eenzaam, in de war en onbegrepen. Meld je dan aan bij ons.

Team BAS (Bemoeizorg Amersfoort Stad)

Team BAS (Bemoeizorg Amersfoort Stad)

Niet iedereen die hulp of zorg nodig heeft, wil dat. Contact met mensen waar zorgen over zijn en die uit zichzelf geen hulp vragen of aanvaarden, wordt bemoeizorg genoemd. Bijvoorbeeld voor mensen die zichzelf ernstig verwaarlozen of veel overlast veroorzaken.

Bemoeizorg in Amersfoort wordt in opdracht van de gemeente Amersfoort uitgevoerd door twee teams: TeamBAS (voor volwassenen) en het JIT (voor jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar). TeamBAS en het JIT werken niet met wachtlijsten. Dat betekent dat we snel in kunnen stappen nadat iemand is aangemeld. We blijven dan betrokken zolang dit nodig is. Wanneer andere hulpverlening kan starten zullen wij uitfaseren.

Netwerklaan 105
3821 AC Amersfoort
info@basamersfoort.nl
Telefoon: 06 – 250 147 86
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 16.00 uur

BAS voor Cliënten

U bent inwoner van Amersfoort en hebt problemen op meerdere gebieden. Het kan zijn dat u geen dak boven uw hoofd heeft, of u leeft op straat, heeft een slechte gezondheid, voelt zich eenzaam, in de war en onbegrepen. Met de mensen om u heen heeft u soms onenigheid. U vraagt liever niet om hulp bij uw problemen of heeft slechte ervaring daarmee. Uzelf of mensen die zich zorgen over u maken kunnen dit bij TeamBAS melden.

BAS voor Professionals

Team BAS bestaat uit een team van hulpverleners vanuit verschillende organisaties en is er voor mensen vanaf 18 jaar uit Amersfoort. We richten ons op zorgmijders: mensen die problemen hebben op meerdere levensgebieden maar die niet in beeld komen bij de zorg.