Aanmelden als ketenpartner

Mensen met problemen op meerdere levensgebieden en op wie reguliere hulpverlening onvoldoende aansluit, kunt u aanmelden bij het JIT of TeamBAS. Bij spoed zoeken de teams dezelfde dag nog contact met de aanmelder of degene die aangemeld wordt. In andere gevallen wordt binnen twee werkdagen contact gelegd. Het hulpverleningstraject loopt zo lang als nodig is om samen met de cliënt en zijn of haar sociale netwerk aan duurzame oplossingen te werken.
Een melding maakt u via het aanmeldformulier.

Aanmelden als burger (familied, kennis of anderzijds)

Wilt u als burger een andere burger bij ons aanmelden, dan kan dit via meld en adviespunt bezorgd van de ggd: klik hier.

Zorgen of vragen

Als u uw zorgen of vragen wilt voorbespreken, kunt u contact opnemen met het aanmeldpunt. Het aanmeldpunt is elke werkdag van 09.00 tot 16.00 te bereiken via telefoonnummer 06-250 147 86.
We hebben met een tal van partners afgesproken op welke manier we in complexe cases tot passender oplossingen komen.

Deze website maakt gebruik van cookies en services van derden. Bekijk onze Privacybeleid.