Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van teamBAS of het JIT dan kunnen wij je vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Er worden persoonsgegevens verwerkt van cliënten.

Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt voor afhandelen van klachten.
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering en we bewaren geen gegevens buiten de EU.

  • TeamBAS en het JIT respecteert jouw privacy en zorgt dat jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (AVG) worden behandeld. Dat betekent in elk geval:
  • Dat we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Dat we vooraf toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken als jouw toestemming is vereist, en dat je deze toestemming ook weer mag intrekken;
  • Dat we jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk, of niet langer dan voorgeschreven door relevante wet- en regelgeving;
  • Dat we passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Dat je het recht hebt om jouw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, een afschrift te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen;
  • Dat je bezwaar kunt maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens om je te informeren over activiteiten van Kwintes of soortgelijke verwerkingen.

Delen van informatie

Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Zij geven je persoonsgegevens alleen door aan partijen buiten BAS/JIT, nadat je daarover bent geïnformeerd en daar toestemming voor hebt gegeven. De enige uitzondering zijn noodsituaties, waarbij het in jouw belang is dat je gegevens worden doorgegeven, maar jij op dat moment geen toestemming kunt geven. Dit geldt ook bij situaties waarbij jijzelf en/of anderen in gevaar kunnen komen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel?

Op de volgende manieren levert u gegevens bij ons aan:
door gebruik te maken van onze diensten (door een contract met ons aan te gaan);
door onze websites te bezoeken;

Als u een website bezoekt

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ons of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Als u een overeenkomst (contact) met ons aangaat,
verwerken wij uw gegevens met als doel de overeenkomst en de daarbij behorende administratie uit te kunnen voeren. De gegevens die wij verwerken zijn: NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en geslacht.
verwerken we medische gegevens op het moment dat het kunnen bieden van de dienstverlening dat vereist. Uiteraard informeren wij u hierover bij het aangaan van de overeenkomst en vragen wij hiervoor uw toestemming.

Inzage

Cliënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien of hier een kopie van te ontvangen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij: info@basamersfoort.nl of info@jitamersfoort.nl

Door de aard van de zorg die wij leveren, staat er in zorgdossiers regelmatig informatie over interactie tussen cliënten en anderen. De AVG schrijft voor dat wij privacygevoelige informatie over derden (anderen dan jijzelf) niet mogen overhandigen, omdat iedereen recht heeft op privacybescherming. Dit betekent dat wij dossiers inhoudelijk moeten screenen voordat je een kopie ontvangt. Afhankelijk van de omvang en de inhoud van het dossier, kost dat meer of minder tijd. Wij proberen de screening altijd zo snel mogelijk af te handelen en nemen hierbij de termijnen in acht uit de AVG (maximaal 3 maanden).

Verwijsindex

TeamBAS en JIT is aangesloten bij de verwijsindex. Dit zijn wij als zorginstelling wettelijk verplicht. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen zorginhoudelijke informatie, maar hierin is zichtbaar welke andere hulpverleners zich ook actief met deze jongere bezighouden. Dit voorkomt dat instanties langs elkaar heen werken. Dit systeem voldoet aan alle veiligheidseisen rondom privacy.

Beveiliging

TeamBAS en het JIT zijn met het informatiesysteem een onderdeel van Kwintes. Kwintes is gecertificeerd voor de NEN7510, een norm op het gebied van informatiebeveiliging in de zorg. Deze norm stelt hoge eisen aan de inrichting van onze beveiliging op alle gebieden. Kwintes wordt hier jaarlijks op gecontroleerd door een onafhankelijke auditor.

Meer informatie?

Als we er onverhoopt niet uitkomen in onderling overleg, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je nog vragen hebt of meer wilt weten over de bescherming van jouw persoonlijke gegevens, dan kan je terecht bij je contactpersoon of mailen naar info@basamersfoort.nl of info@jitamersfoort.nl.