Team Bemoeizorg Amersfoort Stad (BAS)

Team BAS bestaat uit een team van hulpverleners vanuit verschillende organisaties en is er voor mensen vanaf 18 jaar uit Amersfoort. We richten ons op zorgmijders: mensen die problemen hebben op meerdere levensgebieden maar die niet in beeld komen bij de zorg.

TeamBAS werkt niet met wachtlijsten. Dat betekent dat we snel in kunnen stappen nadat iemand is aangemeld. We blijven dan betrokken zolang dit nodig is. Wanneer andere hulpverlening kan starten zullen wij uitfaseren.

Wie is TeamBAS?

Bij TeamBAS worden mensen aangemeld waarover anderen zich zorgen maken. De zorgen kunnen gaan over bijvoorbeeld overlast, eenzaamheid, slechte gezondheid of over iemand zijn/haar psychische toestand. Vaak is al geprobeerd om met deze mensen in contact te komen en om te helpen. Soms lukt het om een of andere reden niet en worden de zorgen groter. In dat geval kan iemand (een huisarts, wijkteam, burger of wie dan ook) deze persoon aanmelden bij TeamBAS.

Wat doet TeamBAS?

TeamBAS probeert in contact te komen met iemand waarover zorgen zijn geuit om vervolgens samen te kijken of er inderdaad hulp nodig is. Dit kan TeamBAS doen samen met de woningbouw, wijkteams, huisartsen, politie en andere instellingen of organisaties. Als we contact hebben, leggen we uit wie we zijn, wat we doen en wie de melder is. Soms wil de melder anoniem blijven. We vragen altijd wat diegene zelf vindt van zijn situatie en of diegene wat zou willen.

Privacy

Binnen TeamBAS houden we rekening met uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij hanteren wij de ‘Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg’.

Aanmelden

Wil jij jezelf of iemand aanmelden?
Mail: info@basamersfoort.nl
Telefoon: 06 – 250 147 86
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 16.00 uur

Deelnemende partijen

Jellinek
TW de tussen voorziening
Kwintes
Arbona
GGz Centraal